تسلیت به بازماندگان حادثه تلخ پلاسکو
درود بر روح مردان بی ادعایی که در آتش عشق به هموطنان خود جان باختند…